მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება:
საჩხერის მუნიციპალიტეტში საჩხერე-სხვიტორი-კვერეთის გზის რეაბილიტაცია

ადგილმდებარეობა: ქ. საჩხერე, იმერეთის რეგიონი, საქართველო

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის დაწყების თარიღი: 2010 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2010 წლის სექტემბერი


პროექტის მოკლე აღწერა

ქ. საჩხერე მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საჩხერე-სხვიტორი- კვერეთის გზის 4.3 კმ-იანი მონაკვეთის კაპიტალური შეკეთება. სამუშაოები მოიცავს გზის საფარის აღდგენასა და ხელოვნური ნაგებობების შეკეთებას.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობებია:
•    მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 10 286 კვ.მ.
•    წვრილმარცვლოვანი ასფალტებტონის საფარის მოწყობა 22 156 კვ.მ.
•    ბეტონის კიუვეტის მოწყობა 225 გრძ.მ.

პროექტის საბოლოო მიზანია სოფ. სხვიტორისა და კვერეთის მოსახლეობის სოციალური პირობებისა და მიმოსვლის გაუმჯობესება.

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება