მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში (იმერეთის რეგიონი) სოფ. დიმის ცენტრიდან ქ. ბაღდათის კოსტავას ქუჩის ჩათვლით გზის რეაბილიტაცია

ადგილმდებარეობა: ქ. ბაღდათი, იმერეთის რეგიონი, საქართველო

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციაპლური განვითარების ფონდი

პროექტის დაწყების თარიღი: 2010 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2010 წლის დეკემბერი


პროექტის მოკლე აღწერა
ქ. ბაღდათი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, იმერეთის რეგიონში.
მიმდინარე პროექტით გათვალისწინებულია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფ. დიმის ცენტრიდან კოსტავას ქუჩის ჩათვლით გზის საფარის აღდგენა და ხელოვნური ნაგებობების შეკეთება.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობებია:
•    რკინა-ბეტონის დახურული არხების მოწყობა 230 გრძ.მ.
•    რკინა-ბეტონის ღია სადრენაჟო არხების მოწყობა 370 კვ.მ.
•    მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 25 045კვ.მ.
•    წვრილმარცვლოვანი ასფალტებტონის საფარის მოწყობა 24 799 კვ.მ.

პროექტის საბოლოო მიზანია სოფ. დიმის მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესება შიდასამიმოსვლო დანიშნულების გზის რეაბილიტაციით.

                                        
 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება