მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება:
დაბა ასპინძის ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციაპლური განვითარების ფონდი

ადგილმდებარეობა: დაბა ასპინძა, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2010 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2010 წლის დეკემბერი


პროექტის მოკლე აღწერა
დაბა ასპინძა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთით, თრიალეთის ქედის მიმდებარე კალთებზე. დაბა ასპინძა საქართველოს დედაქალაქ თბილისს უკავშირდება ავტოგზის მაგისტრალით. დედაქალაქიდან დაშორებულია 270 კმ-ით.
აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს დაბა ასპინძაში ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაციას.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობებია:
•    მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა  8811 კვ.მ.
•    წვრილმარცვლოვანი ასფალტებტონის საფარის მოწყობა   8811 კვ.მ.

პროექტის მიზანია დაბა ასპინძის მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესება შიდასამიმოსვლო დანიშნულების გზის რეაბილიტაციით.

 

 

                                                 

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება