მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება:
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ23-კმ38 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ადგილმდებარეობა: აჭარის რეგიონი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2010 წლის სექტემბერი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2011 წლის დეკემბერი

როლი პროექტში: ქვეკონტრაქტორი

პროექტის მოკლე აღწერა
პროექტით გათვალისწინებული საავტომობილო გზა ბათუმი-ახალციხე შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისაა. იწყება ქ. ბათუმში, მთავრდება ქ. ახალციხეში და წარმოადგენს შავი ზღვის სანაპიროსა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს შორის უმოკლეს გზას.

პროექტით განსახორციელებელი ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები მოიცავს:
•    მიწის სამუშაოები – 17 690 მ3
საგზაო სამოსი:
•    სტაბილიზირებული საფუძვლის მოწყობა – 138 553 მ2
•    საგზაო საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევით – 118 598 მ2
•    მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით – 4686 მ3

მიერთებების მოწყობა:
•    ლითონის მილების მონტაჟი – 235მ
•    ჰიდრავლიკურად შეკრული საფუძვლის მოწყობა – 1333მ2
•    საგზაო საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ით – 1333 მ2
•    ქვიშა-ხრეშოვანი საფარის მოწყობა – 418.3 მ2
•    4 ხიდის რეაბილიტაცია
•    საგზაო ნიშნებისა და პლასტმასის მიმმართველი სასიგნალო ბოძკინტების მოწყობა – 750 ცალი

               

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება