მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება:
საერთაშორისო მნიშვნელობის ქ. თბილისის შემოსავლელი გზის კმ14(0.4)-კმ21(0.7) მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2010 წლის ივლისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2011 წლის დეკემბერი


პროექტის მოკლე აღწერა
აღნიშნული პროექტითYგათვალისწინებული მონაკვეთი წარმოადგენს საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის ნაწილს, რომლის საშუალებითაც აღმოსავლეთ საქართველო, სომხეთი და Aაზერბაიჯანი უკავშირდება ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საერთაშორისო გზას და შემდგომ რესპუბლიკის სხვადასხვა ქალაქებსა და დასახლებულ პუნქტებს. ამჟამად გზის ეს მონაკვეთი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ცალკეულ მონაკვეთებზე აღინიშნება მეწყერული მოვლენები.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი სახის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება:
-    მიწის ვაკისის მოწყობა მთლიანი მოცულობით 1 651 020 მ3
-    ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით –37 546 მ3
-    საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით – 82064 მ2
-    საფარის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით – 57 020 მ2
-    საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით – 62 510 მ2
-    საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით – 60 449 მ2
-    გამაგრების ზოლის მოწყობა – 10 145 მ2
-    გვერდულების გამაგრება 41 056 მ2 და მოწყობა 20 008 მ2
-    ხელოვნური ნაგებობების – სხავადსხვა დიამეტრის რკ/ბეტონისა და ლითონის მილების მოწყობა – 720 გრძ.მ.
-    საგზაო ნიშნების, მიმმართველი ბოძკინტებისა და რკ/ბეტონის თვალამრიდი ბლოკების მოწყობა.

                                                               

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება