მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება: ქ. ყვარლის ქუჩების რეაბილიტაცია

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ადგილმდებარეობა: ქ. ყვარელი, კახეთის რეგიონი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2009 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2009 წლის დეკემბერი


პროექტის მოკლე აღწერა
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ყვარლის ქუჩებზე ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა 23.955 კვ.მ., ფრაქციული ღორღის საფუძვლის მოწყობა 26 404 კვ.მ., მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარს მოწყობა 23 119 კვ.მ., წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 26 404 კვ.მ.
10 გრძ.მ. რკინა-ბეტონის ზღუდარის მოწყობა. 

პროექტის შედეგად გაუმჯობესდა ქ. ყვარლის საგზაო ინფრასტრუქტურა. 

      

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება