მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება: ახალქალაქში მიასნიკიანის, დერჟინსკის, ჩარენცის და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი, მესხეთ-ჯავახეთის რეგიონი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2009 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2009 წლის დეკემბერი


პროექტის მოკლე აღწერა
ობიექტი მდებარეობს მესხეთ-ჯავახეთის რეგიონში, ქალაქ თბილისიდან 280 კმ-ის მანძილზე.
მოცემული პროექტით გათვლისწინებული სამუშაოები მოიცავდა ქ. ახალქალაქში მიასნიკიანის, დერჟინსკის, ჩარენცის და წერეთლის ქუჩებზე (საერთო სიგრძე 2029მ) პროფილის აღდგენას, ახალი ორფენიანი ასფალტბეტონის სავალი ნაწილის მოწყობას, ამორტიზირებული ბორდიურების შეცვლას ბაზალტის ბორდიურებით, ახალი ტროტუარების მოწყობას წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით.

პროექტის ფარგლებში შესრულდა შემდეგი მოცულობების სამუშაოები:
• მიწის სამუშაოები – 13190 მ3
• შემასწორებელი ფენა – 1800 მ3
• ფრაქციული ღორღის საფუძველი – 18150მ2
• ორფენიანი ასფალტბეტონი – 18150 მ2
• ტროტუარები – 6850 მ2.

პროექტის შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ქ. ახალქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურა, რამაც უზრუნველყო მოსახლეობის გადაადგილების გამარტივება.

 

                                

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება