მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება:
ხერთვისი-ვარძია საავტომობილო გზის კმ0-კმ5 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ადგილმდებარეობა: ასპინძის რაიონი (დაბა ასპინძიდან 30 კმ), ჯავახეთის რეგიონი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2008 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2009 წლის აგვისტო


პროექტის მოკლე აღწერა
აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული ობიექტი წარმოადგენს საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ და კულტურულ ობიექტთან ვარძიის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელ საავტომობილო გზას.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი მოცულობის სამუშაოები:
• მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა 31 878მ2;
• წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა 31 878მ2;
• ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 460 გრძ.მ.
• რკინა-ბეტონის ღია სადრენაჟე არხების მოწყობა 1446 გრძ.მ.
• რკინაბეტონის დახურული სადრენაჟე არხების მოწყობა 64 გრძ.მ.
• 400 მმ, 1000 მმ, 1200 მმ დიამეტრის რკინა-ბეტონის მილების მოწყობა სულ 136 გრძ.მ.
• კიუვეტების მოკირწყვლა 1247 გრძ.მ.
• ტროტუარების მოწყობა 840 მ2
• მდ. ფარავანზე ხიდის რეკონსტრუქცია.

                          

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება