მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება: საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდა (სომხეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 18(0.350)-კმ39 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ადგილმდებარეობა: სამხრეთ საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2007 წლის თებერვალი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2009 წლის მაისი


პროექტის მოკლე აღწერა
აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული გზის პროექტი საერთაშორისო მნიშვნელობისაა. პროექტის ფარგლებში მოხდა 18 კმ-იანი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია, რაც მოიცავდა შემდეგ სამუშაოებს:
• საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით – 119 509 მ2
• საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით –173 367 მ2
• ქვის წყობის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა 233 მ3
• კედლების მოწყობა გაბიონის ყუთებით – 4245 მ3
• რკინა-ბეტონის ხიდის მოწყობა
• მონოლითური რკინაბეტონისა და ლითონის მილების მოწყობა – 342.2მ
• საგზაო ნიშნების, პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტების დაყენება და მონოლითური ბეტონის პარაპეტების მოწყობას.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა აღნიშნული მონაკვეთის რეციკლირება.

 

                         

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება