მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

 

პროექტის სახელწოდება: ქ. ახალქალაქში რუსთაველის (228მ) და მიკოიანის (130მ) ქუჩების რეაბილიტაცია.

დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

ადგილმდებარეობა: ქ. ახალქალაქი, ჯავახეთის რეგიონი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2009 წლის ივნისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2009 წლის ნოემბერი

პროექტის მოკლე აღწერა
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:
• მიწის ვაკისის მოწყობა 4319 მ2
• ასფალტბეტონის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით – 3026მ2
• ასფალტბეტონის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით – 3026მ2
• ტროტუარების მოწყობა – 1293 მ2
• ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა – 684 მ
• არსებული საკომუნიკაციო ჭების თავების გასწორება – 8 ცალი
• საგზაო ნიშნების მოწყობა და საგზაო მონიშვნა.

 

 

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება