მთავარი
ჩვენს შესახებ
მიმდინარე პროექტები
შესრულებული პროექტები
მანქანა დანადგარები
კონტაქტი
 
  მიმდინარე სამუშაოები
 
      
   

პროექტის სახელწოდება: დაბა ასპინძის სანაპიროს ქუჩის რეაბილიტაცია

დამკვეთი: დაბა ასპინძის გამგეობა

ადგილმდებარეობა: დაბა ასპინძა, ჯავახეთის რეგიონი, საქართველო

პროექტის დაწყების თარიღი: 2010 წლის მაისი

პროექტის დასრულების თარიღი: 2010 წლის ივლისი


პროექტის მოკლე აღწერა:
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი მოცულობების შემდეგი სამუშაოები:
• მიწის ვაკისი – 4676 მ2
საგზაო სამოსი:
• ქვესაგები ფენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით –701.4 მ3
• საფუძველი ფრაქციული ღორღი – 372.6 მ3
• საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით – 3726 მ2
• საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით – 3726 მ2
• მისაყრელი გვერდულების მოწყპბა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით – 167.7 მ3
• ლითონის მილების მოწყობა 61 მ
• მიერთებები და გადაკვეთები – 432 მ2
• კანალიზაციის ჭების აღდგენა – 3 ცალი

 

 

 
 
 
 
ვებ გვერდების დამზადება